آن چیست که تا سرش را نبرند حرف نمی زند

babak

Member
کاربر تازه وارد
عضویت
Sep 19, 2020
ارسال ها
125
امتیاز کسب شده
1
امتیاز
18
آن چیست که تا سرش را نبرند حرف نمی زند/معما آن چیست که تا سرش را نبرند حرف نمی زند/چیستان و جواب و پاسخ آن چیست که تا سرش را نبرند حرف نمی زند/آن چیست که تا سرش را نبرند حرف نمی زند

آن چیست که تا سرش را نبرند حرف نمی زند


آن چیست که تا سرش را نبرند حرف نمی زند؟

پاسخ معما : نامه د
رون پاکت
 
بالا