معما آن چیست که از عسل شیرین تر است

babak

Member
کاربر تازه وارد
عضویت
Sep 19, 2020
ارسال ها
131
امتیاز کسب شده
2
امتیاز
18
معما آن چیست که از عسل شیرین تر است/آن چیست که ازعسل شیرین است شاه نیازش دارد گدا آن را دارد و هرکس آن را بخورد خواهد مرد/معما آن چیست که از عسل شیرین تر است

آن چیست که از عسل شیرین است شاه نیازش دارد گدا آن را دارد و هرکس آن را بخورد خواهد مرد

آن چیست که از عسل شیرین است شاه نیازش دارد گدا آن را دارد و هرکس آن را بخورد خواهد مرد


جواب معما و چیستان آن چیست که از عسل شیرین است شاه نیازش دارد گدا آن را دارد و هر کس آن را بخورد خواهد مرد چیست؟

جواب غصه
 
بالا