مفهوم بَود قدر تو افزون از ملایک بابا طاهر عریان

babak

Member
کاربر تازه وارد
عضویت
Sep 19, 2020
ارسال ها
131
امتیاز کسب شده
2
امتیاز
18
مفهوم شعر بَود قدر تو افزون از ملایک بابا طاهر عریان/معنی شعر کلمات و تفسیر دقیق شعر بَود قدر تو افزون از ملایک بابا طاهر عریان/ بَود قدر تو افزون از ملایک بابا طاهر عریان

مفهوم بَود قدر تو افزون از ملایک بابا طاهر عریان
مفهوم بَود قدر تو افزون از ملایک بابا طاهر عریان


واژه نامه​

آیو : آید

حاصل : نتیجه

دولتمند : ثروتمند

سبحان : پاک و منزه از هر عیب

فراخ : گسترده ، پهناور

قامت : اندام

قدر : ارزش

محنت : بلا ، اندوه

مطیع : فرمانبردار

ملایک : جمع ملک ، فرشتگان

نامه خوانان : کسانی که به حساب انسان در روز قیامت رسیدگی می کنند .

وینی : می بینی


مفهوم بیت اول​

آرایه ادبی : مراعات نظیر ( خریدار ، بازار ) - کنایه ( گرم بودن بازار ، رونق داشتن )

معنی بیت اول : خدابا ، دلی دارم که خواستار و خواهان محبت است . دلی که بازار محبّت به خاطر او رونق گرفته است .


مفهوم بیت دوم​

آرایه ادبی : مراعات نظیر ( لباس ، تارپود ) - تشخیص ( قامت دل ) - جناس ( محنت ، محبّت )

معنی بیت دوم : لباسی برای دلم دوختم که تار آن را محبّت و پود آن را غم تشکیل می دهد . ( دلم سرشار از مهربانی و رنج است .


مفهوم بیت سوم​

آرایه ادبی : تضاد ۱-(درمان و درد ) ۲-(وصل،هجران) - واج آرایی (د)

معنی بیت سوم : هم درد و هم درمانم از دوست (خدا) است . رسیدن به یار و دوری از یار ، هر دو از دوست است .


مفهوم بیت چهارم​

آرایه ادبی : جناس (دوست ، پوست )

معنی بیت چهارم : اگر قصاب ، پوستم را از تنم جدا کند ، هرگز جانم از دوست جدا نمی شود .(شدت عشق و علاقه به دوست )


مفهوم بیت پنجم​

آرایه ادبی : تضاد ۱-(کم و بیش ) ۲-(دولتمند و درویش ) - مراعات نظیر (قبرستان و قبر )

معنی بیت پنجم : کم و بیش از قبرستان عبور کرده ام و در آنجا آرامگاه مردم ثرمتمند و نیاز را دیده ام .


مفهوم بیت ششم​

آرایه ادبی : تکرار (کفن) - تضاد (درویش ، دولتمند )

معنی بیت ششم : دیدم که هیچ انسان نیازمندی بدون کفن دفن نشده است ، همچنین هیچ انسان ثرمتمندی بیشتر از یک کفن یا خود نبرده است .


مفهوم بیت هفتم​

معنی بیت هفتم : ای دل ، چرا از خداوند پاک و منزّه بی خبری ، از این بی خبری چه فایده ای می بری و از اینکه فرمانبر نفس امّاره شیطانی هستی .چه استفاده ای می بری ؟

مفهوم بیت هشتم

آرایه ادبی : تکرار (قدر)

معنی بیت هشتم : ارزش انسان بالاتر از ارزش فرشته هاست . حیف که تو قدر و منزلت و ارزش خودت را نمی دانی .

مفهوم بیت نهم

آرایه ادبی : جناس (سنگ و تنگ ) - کنایه ۱- ( سنگ بر پایت آید : با مشکل و سختی روبرو می شوی ) ۲ - ( جهان بر تو ننگ آید : دچار رنج و ناراحتی شوی )

معنی بیت نهم : کاری نکن که با مشکل روبرو شوی و دنیای به این بزرگی ، ذر نظرت تنگ و تاریک باشد . ( زندگی دنیا برای تو سخت و دشوار شود. )

مفهوم بیت دهم

آرایه ادبی : تکرار ( نامه ) - واج آرایی ( ن)

معنی بیت دهم : زمانی که در روز قیامت ، نامه اعمالت را می خوانند ، تو نامه خود را ببینی و خجالت بکشی .


تاریخ ادبیات :​

باباطاهر عریان : شاعر و عارف مشهور اواخر قرن چهارم و نیمه اوّل قرن پنجم هجری است . شعرهای باباطاهر در قالب «دوبیتی» به نام «ترانه»است و دوبیتی های باباطاهر به گویش محلّی است و موضوع آن مضامین عرفانی است .​
 
بالا