مفهوم شعر الهی نیایش وحشی بافقی

babak

Member
کاربر تازه وارد
عضویت
Sep 19, 2020
ارسال ها
125
امتیاز کسب شده
1
امتیاز
18
مفهوم شعر الهی نیایش وحشی بافقی/مفهوم شعر الهی نیایش وحشی بافقی/معنی/مفهوم/ترجمه درس/معنی لغات شعر درس الهی شاعر وحشی بافقی

مفهوم شعر الهی نیایش وحشی بافقی</ مفهوم شعر الهی (نیایش) شاعر وحشی بافقی \>

الـهی جـانـب مـن کـن نـگـاهــی • مـرا بـنما به سوی خویش راهـی

نگاهـی کن که رو آرم به سویَـت • رهی بنما که جا گـیرم به کـُویـَت

بـه ذکـر خـود بـلـند آوازهام کن • رفـیـق لـطـفِ بـی انـدازه ام کن

بـیـفشان از وضـو بر رویم آن آب • که از غـفلت نماند در سرم خواب

بـه چـشم مرحمت سویم نظر کن • شـفـیـع آخـرت ، خـیرالـبـشـر کن


</ مفهوم شعر الهی (نیایش) شاعر وحشی بافقی \>

واژه نامه
آخرت : جهان آخرت ، روز قیامت

الهی : خدایا

بلند آوازه : مشهور ، معروف

بنما : نشان بده

بیفشان : بریز ، بپاش

خیرالبشر : بهترین بشر ، منظور حضرت محمد (ص) است .

ذکر : یاد خدا بودن

راز : سر ، آنچه بر دیگران پوشیده است .

شفیع : شفاعت کننده ، خواهشگر

غفلت : بی خبری ، فراموش کردن

کوی : کوچه ، محله ، بارگاه

محرم : آگاه

مَرحمت : مهربانی ، لطف

نظر کن : نگاه کن


مفهوم بیت اول
معنی بیت اول : خدایا نگاهی به سوی من بینداز و به من توجّه کن و مرا به سوی خودت راهنمایی و هدایت کن .

مفهوم بیت دوم
آرایه ادبی : جناس ( سوی ، کوی )

معنی بیت دوم : خدایا ، به من چنان نگاه کن که به سوی تو هدایت شوم و راهی را نشانم بده که بتوانم به تو برسم .


مفهوم بیت سوم
آرایه ادبی : کنایه ( بلند آوازه کردن کنایه از مشهور کردن )

معنی بیت سوم : خدایا ، با ذکر یاد و نام خودت مرا مشهور کن و لطف و مرحمت بی حّد و اندازه ات را نصیب من کن .


مفهوم بیت چهارم
معنی بیت چهارم : خدایا ، آب وضویی بر صورتم بریز که دیگر هیچ گاه تو را فراموش نکنم و دچار غفلت نشوم .

مفهوم بیت پنجم​

معنی بیت پنجم : خداوندا ، با لطف و مهربانی خود به من نگاه کن و در آخرت حضرت رسول اکرم (ص) را شفیع من قرار بده و مرا عفو کن .

تاریخ ادبیات :​

وحشی بافقی : کمال الدین محمّد وحشی بافقی یکی از شاعران بزرگ قرن دهم هجری است . وحشی بافقی شاعری پاکباز ، واراسته ،نکته سنج و حسّاس بود . به کار بردن نکت های دقیق شاعرانه و بیان احساسات و عواطف لطیف با زبانی ساده و نزدیک به زبان مردم از ویژگی های شعر وحشی است .

آثار : ناظر و منظور ، فرهاد و شیرین ( به تقلید از خسرو و شیرین نظامی ) ، خلد برین (به پیروی از مخزن الاسرار نظامی ) و دیوان اشعار .


</ مفهوم شعر الهی (نیایش) شاعر وحشی بافقی \>
 
بالا